Jak możemy pomóc?

Usługi

Audyt finansowy

Badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych

Usługi wynikające z kodeksu spółek handlowych

Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału, a także świadczenie pozostałych usług wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych

Doradztwo rachunkowe i sprawozdawcze

Doradztwo/wsparcie w zakresie organizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym w opracowaniu polityki rachunkowości, planu kont, zasad obiegu dokumentów, procesów gospodarczych, sporządzeniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub ich części, organizacji procesu konsolidacji (identyfikacja grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne, arkusze konsolidacyjne, potwierdzenia sald i transakcji wewnątrzgrupowych, sporządzenie i zweryfikowanie dokumentacji konsolidacyjnej), sporządzaniu opinii rachunkowych, nadzór księgowy

Audyt środków pomocowych

Audyty projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich i EOG

Wycena

Wycena spółek, działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstwa, w tym zorganizowanej części

Doradztwo podatkowe

Udzielanie porad i konsultacji podatkowych, stałe i bieżące doradztwo, przegląd podatkowy, dokumentacja cen transferowych

Szkolenia w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu rachunkowości, audytu i podatków przez doświadczonych biegłych rewidentów

Inwentaryzacja

Doradztwo w procesie organizacji inwentaryzacji i nadzór nad jej wykonaniem, przeprowadzenie inwentaryzacji